کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سه نوع شکاف

سه نوع شکاف وجود دارد ( شکاف شکست، شکاف فرار یا اندازه گیری و شکاف خستگی ).

شکاف شکست : شکاف شکست معمولا در پایان الگوهای قیمتی اتفاق می افتد و اغلب اخطار دهنده آغاز حرکت معنیدار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف شکست هستند. شکست قطعی یک خط ترند یا روند مهم به عنوان اخطار بازگشت ترند یا روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. شکاف شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد و احتمال دارد که قسمتی از شکاف را پر کند اما بخشی از فضای شکاف پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پرشدن آن وجود دارد.

شکاف های صعودی مانند فضای حمایت در زمان تصحیح قیمت عمل می کند. نکته مهم این است که در هنگام ترند یا روند صعودی قیمت ها به پایین شکاف ها باز نمی گردند. در همه موارد اگر قیمت به زیر یک شکاف صعودی برسد اخطار ضعیف بودن قیمت است ( شکل های ۴-۲۳ - الف وب را ببینید.)

شکاف فرار یا اندازه گیری: گاهی اوقات قیمت پس از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام شکاف فرار را شکل می دهد.

این نوع شکاف، محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همواره با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

در ترند یا روند صعودی این نوع شکاف علامت تقویت قیمت و در ترند یا روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در اینجا نیز شکاف فرار همانند یک خط حمایت در تصحيح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود.

همانند شکاف شکست اگر قیمت به زیر شکاف فرار برسد اخطار منفی در ترند یا روند صعودی محسوب می شود.

این نوع از شکاف را شکاف اندازه گیری نیز می نامند به این دلیل که اغلب در نقطه وسط ترند یا روند رخ می دهد.

با اندازه گیری فاصله ای که ترند یا روند از نقطه ابتدایی شروع ترند یا روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان ترند یا روند باقیمانده را تخمین بزند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

شکاف خستگی: آخرین نوع شکاف است که در انتهای حرکات قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول ترند یا روند شناسایی شد تحلیلگر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر ترند یا روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است و قیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد. هنگامی که قیمت پایین تر از شکاف خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر ترند یا روند تلقی گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی