کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

درصد تصحیح یا بازگشت

در ترند یا روند های نزولی و صعودی که مثال زده شد خواننده بدون شک دریافته که بعد از هر حرکت مهم در بازار، قیمت معمولا کمی به سمت ترند یا روند قبلی شان باز می گردد و سپس حرکت در مثل اصلی را آغاز می کنند. حرکت معکوس قیمت، اغلب به اندازه درصد های قابل پیش بینی اتفاق می افتند. یکی از شناخته شده ترین آنها ۵۰ درصد بازگشت است.

مثلا اگر در یک ترند یا روند صعودی بازار قیمت از ۱۰۰ به ۲۰۰ واحد برسد پیش از اینکه ترند یا روند برای صعود مجدد آماده شود به احتمال زیاد قیمت در زمان تصحیح به حدود ۱۵۰ واحد کاهش می یابد.

این یکی از رخدادهای شناخته شده بازار است که به طور مداوم اتفاق می افتد و این درصد تصحیح یا بازگشت در تمام انواع ترند یا روند ها از قبیل ترند یا روند بزرگ، متوسط یا کوتاه مدت رخ می دهد.

علاوه بر ۵۰ درصد تصحیح یا برگشت درصدهای حداقل و حداکثر یا برگشت یک سوم و دو سوم نیز بسیار متعادل هستند. به بیان دیگر ارتفاع یک ترند یا روند را می توان به سه قسمت تقسیم کرد. معمولا حداقل بازگشت یا تصحیح ۳۳ درصد و حداکثر ۶۶ درصد می باشد. به این معنی که در تصحیح ترند یا روند های قوی معمولا قیمت به اندازه یک سوم حرکت قبلی خود بازگشت می کند. به دلایل زیادی اطلاعات کاربرد مهمی دارند. اگر معامله گر مترصد یافتن زمان مناسب برای خرید در پایین بازار باشد می تواند محدوده ی ۳۳ تا ۵۰ درصد تصحیح را به عنوان یک محدوده امن به عنوان فرصت خرید در نظر بگیرد. ( شکل های ۴-۲۰-الف و ۴-۲۰-ب).

حداکثر تصحيح ۶۶ درصد است که به معیار به خصوصی تبدیل شده. اگر ترند یا روند قبلی بخواهد باقی بماند تصحیح قیمت حداکثر تا ۶۶ درصد انجام می پذیرد. این نقطه دارای ریسک پایین برای خرید در ترند یا روند صعودی و فروش در ترند یا روند نزولی می باشد. اگر قیمت فراتر از ۶۶ درصد برود احتمال تغییر جهت ترند یا روند بیشتر شده و اغلب در چنین مواقعی قیمت به نقطه اولیه ای که ترند یا روند قبلی از آن قیمت شروع شده بود باز می گردد یعنی تصحیح صد در صد اتفاق می افتد.

احتمالا متوجه شده اید که سه میزان تصحیح یا برگشت که اشاره شد ( ۵۰ درصد و ۶۶ درصد و ۳۳ درصد) از نظریه داو سرچشمه می گیرد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

من پیشنهاد می کنم از ترکیب هر دو روش یعنی حداقل ۳۳ تا ۳۸ درصد و برای حداکثر از ۶۲ تا ۶۸ درصد استفاده شود. بعضی از تحلیل گران نیز این اعداد را گرد می کند یعنی از محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد برای تصحیح استفاده می کنند.

کاربران نظریه W. D. GANN معتقدند که ساختار یک ترند یا روند به ۸ قسمت تقسیم می شود همچنین GANN احساس کرد که نقاط سه هشتم و پنج هشتم اهمیت خاصی دارند یعنی نقاط ۳۸ و ۵۰ درصد و ۶۲ درصد او همچنین اهمیت تقسیم ترند یا روند به ۳ قسمت یعنی یک سوم ( 33%) و و دو سوم (66%) او را نیز دریافته بود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی