کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

خط کانال

خط کانال یا به اصطلاح خط برگشت، حالت مفید دیگری از تکنیک خط ترند یا روند است. است بعضی اوقات ترند یا روند قیمت بین دو خط موازی شکل می گیرد. همواره وقتی چنین کانالی به وجود بیاید و تحلیلگر از وجود آن آگاه شود می تواند نتایج مفیدی از این مطلب به دست آورد.

رسم کردن خط کانال نسبتا ساده است در ترند یا روند صعودی ( شکل ۴-۱۶ -الف را ببینید). ابتدا خط ترند یا روند اصلی را در انتخاب نقاط پایینی ترند یا روند رسم کنید.

سپس یک خط نقطه چین از نقطه اول بالایی ( نقطه ۲) موازی با خط ترند یا روند رسم کنید. این دو خط در حرکت صعودی خود به سمت راست تشکیل یک کانال می دهند. اگر موج صعودی بعدی به خط کانال رسید و برگشت (در نقطه ۴) یعنی اینکه احتمالا کانال وجود دارد. هنگامی که قیمت به خط ترند یا روند اصلی باز می گردد احتمال وجود کانال بیشتر است. همین موضوع درباره ترند یا روند نزولی، البته در جهت مخالف صادق است (شکل ۴-۱۶-ب را ببینید)

ارزش چنین موقعیت هایی از همان نگاه اول پیداست. خط ترند یا روند اصلی می تواند برای ورود به بازار و خرید به کار برود و خط کانال می تواند به عنوان منطقه فروش لحاظ شود. معامله گران پر ریسک از خط کانال به عنوان زمان ورود به بازار در جهت مخالف ترند یا روند استفاده می کنند ولی معامله کردن در جهت مخالف ترند یا روند می تواند بسیار خطرناک و پر دردسر باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

در مورد ترند یا روند های اصلی هر چه کانال به مدت طولانی تری حفظ شود و تعداد دفعات قیمت به دو طرف این کانال برخورد می کند و باز می گردد بیشتر باشد) قطعأ اهمیت و اعتبار بیشتری پیدا می کند.

شکسته شدن خط ترند یا روند اصلی بیانگر وقوع تغییر مهمی در ترند یا روند است اما شکسته شدن خط کانال صعودی دقیقا معنی عکس میدهد و بیانگر شتاب بیشتر در ترند یا روند موجود است.

بعضی از معامله گران به محض اطمینان یافتن از خط بالایی در ترند یا روند صعودی اقدام به خرید بیشتری می کنند.

کاربرد دیگر کانال رود این است که عدم تشکیل کانال به وسیله نقطه ها، اخطاری در مورد ضعیف بودن ترند یا روند است. است در شکل ۴-۱۷ ناتوانی قیمت در رسیدن به خط کانال بالایی ( نقطه ۵) اخطار زودهنگامی درباره بازگشت ترند یا روند است و احتمال شکسته شدن خط دیگر یعنی خط ترند یا روند اصلی را افزایش می دهد . به عنوان یک قانون کلی ناتوانی حرکت قیمت در رسیدن به هر یک از خطوط کانال معمولا بیانگر این است که ترند یا روند در حال تغییر است و احتمال شکسته شدن خط کانال دیگر را افزایش می دهد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

از کانال برای تنظیم خطوط اولیه ترند یا روند استفاده می شود ( شکل های ۴-۱۸ و ۴-۱۹ را ببینید. )

اگر قیمت به مقدار قابل توجهی از خط کانال فراتر رود می توان دریافت که با ترند یا روند محکمی مواجه هستیم. بعضی از چهار چیز ها در این هنگام خط ترند یا روند با شیب تند تری را از آخرین حفره نزولی قبلی موازی باخت کانال جدید رسم می کنند. ( که در شکل ۴-۱۸ نشان داده شده ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

اغلب خط حمایت جدید فرشید تر بهتر از خط ترند یا روند کم شیب قبلی عمل می کند. به همین نحو در یک ترند یا روند صعودی چنانچه قیمت نتواند به خط بالایی کانال برسد بدین معنی است که باید یک خط حمایت جدید از پایین ترین موج نزولی و موازی با خط مقاومت بالایی که از بالای دو موج قبلی میگذرد رسم کنیم.

خطوط کانال ابزارهای اندازه گیری هستند. هنگامی که قیمت از خطوط کانال عبور می کند معمولا به اندازه عرض کانال حرکت می کند. بنابر این تحلیلگر با اندازه گیری عرض کانال به سادگی می تواند قیمت های هدف را در صورت شکسته شدن هر دو خط به دست آورد. همواره باید به خاطر داشت که خط ترند یا روند اصلی بسیار مهم تر و قابل اطمینان تر از خط کانال است. دست خط کانال کاربرد ثانویه تکنیک خط ترند یا روند است اما خط ترند یا روند همیشه به اندازه کافی کاربرد داشته که وجودش را در بین ابزارهای تحلیل تکنیکی توجیه کنند.

بازگشت به صفحه اصلی