کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

خطوط ترند یا روند

حال که با خطوط حمایت و مقاومت آشنا شدیم اجازه دهید تا یک ابزار مهم دیگر را به انبار مهمات تکنیکی خود اضافه کنیم به نام خطوط ترند یا روندا ( شکل های ۴-۶-الف تا ج ، را ببینید ).

خط ترند یا روند یکی از ساده ترین و در عین حال مفید ترین ابزار تکنیکی است که تحلیلگران تکنیکی از آن استفاده می کنند. خط ترند یا روند صعودی، خط صافی است که انتهای موج های نزولی را به یکدیگر متصل می کند و شیب مثبت دارد که در شکل ۴-۶-الف، به وسیله خط پررنگ نشان داده شده. خط ترند یا روند نزولی نیز خط صافی است که انتهای موج های صعودی را به یکدیگر متصل می کند و شیب منفی دارد. این خط را در شکل ۴-۶-ب، می بینید.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی