کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ترسیم خطوط ترند یا روند

رسم صحیح یک خط ترند یا روند، درست مانند رسم سایر موارد در نمودار ها، نیاز به رسم چندین خط به صورت تجربی دارد تا بتواند درست ترین آنها را انتخاب کرد. گاهی ممکن است خط ترند یا روندی که درست به نظر می رسد نیاز به تصحیح داشته باشد. چند دستورالعمل مفید برای پیدا کردن این خط وجود دارد.

ابتدا می بایست ترند یا روند را تشخیص داد. به این معنی که برای رسم کردن خط ترند یا روند صعودی می بایست حداقل دو حفره نزولی که حفره دوم از حفره اول بالاتر است را پیدا کرد. البته واضح است که برای رسم هر خط صاف و مستقیمی باید دو نقطه را انتخاب کنیم.

برای مثال در شکل ۴-۶-الف، زمانی که قیمت از نقطه ۳ شروع به رشد کرد چارتیست ها مطمئن می شوند که نقطه ۳ انتهای حفره نزولی بوده است و فقط خط ترند یا روند صعودی مقدماتی را با استفاده از نقطه ۱و۳ می توان رسم کرد. بعضی از چارتیست ها نفوذ قیمت تا بالاتر از نقطه ۲ را برای تایید ترند یا روند صعودی و کشیدن خط ترند یا روند لازم می دانند. برخی دیگر به رشد قیمت تا وسط موج ۲-۳ یا رشد قیمت تا نزدیکی نقطه ۲ را لازم می دانند.

اگر چه معیارها برای رسم این خط متفاوت است ولی یادآوری این نکته ضروری است که چارتیست ها از لحاظ منطقی نیاز دارند که درباره صحت شکل گرفتن نقطه پایینی حفره یا موج اطمینان حاصل کنند و اینجاست که از اتصال پایین ترین نقاط موج های نزولی در ترند یا روند صعودی خط ترند یا روند صعودی پدید می آید .

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی