کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس: درجه نفوذ

نفوذ قیمت در سطح حمایت به مقدار کافی باعث می شود که این سطح تبدیل به محدوده مقاومت شود و همچنین برعکس.

شکل های ۴-۵-الف تا ج شبیه نمودارهای ۴-۳-الف تا د هستند به علاوه یک اصلاح در شکل ۴-۵-الف، ملاحظه می کنید که قیمت در حال صعود است.

توجه کنیم که بالاترین نقطه در موج صعودی قبلی یعنی نقطه ۱ سطح مقاومت بوده است ولی موج ۲-۳ به طور کامل در این سطح نفوذ کرده و از آن عبور می کند. بدین ترتیب مقاومت قبلی تبدیل به سطح حمایت جدید می شود.

بدین ترتیب تمام پتانسیل های فروش در نقطه بالای بازار یعنی نقطه ۱( که خط مقاومت را ایجاد کرده بود، اکنون تبدیل به پتانسیل خرید در قیمت پایین بازار شده است. در شکل ۴-۵-ب، که ترند یا روند نزولی قیمت ها نشان داده است نقطه ۱ (که قبلا سطح حمایت پایین بازار بوده است) اکنون در نقطه ۴ تبدیل به مقاومت شده است و مانند یک سقف قیمتی عمل می کند.

هر چه نفوذ قیمت در خطوط حمایت و مقاومت بیشتر باشد درجه اعتبار این خطوط بیشتر است. این قانون مخصوصا در زمانی که این خطوط شکسته می شوند و نقش معکوس پیدا می کنند بیشتر اهمیت دارد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

برای مثال همانطور که ذکر شد، خطوط حمایت و مقاومت در صورتی که قیمت و به قدر کافی در آنها نفوذ کند، شکسته شده و نقش معکوس می یابند اما منظور از قدر کافی در اینجا چیست؟

نظرات گوناگونی درباره کافی بودن و اعتبار نفوذ وجود دارد. به عنوان معیار، برخی از تحلیلگران، ۳٪ نفوذ در داخل سطوح حمایت و مقاومت بزرگ و اصلی را معیار شکسته شدن آنها قرار می دهند. برای حمایت و مقاومت های کوتاه مدت کمتری مثلا در حد ۱٪ کافی به نظر می رسد. در عمل هر معامله گری باید شخصا در مورد اعتبار نفوذ تصمیم گیری کند. باید به خاطر سپرد که خطوط مقاومت و حمایت تنها زمانی نقششان را با هم تعویض می کنند که قیمت به اندازه کافی تغییر کرده باشد تا معامله گران را درباره اشتباهاتشان را متقاعد کند.

بازگشت به صفحه اصلی