کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اصل بادبزن

این قانون کاربرد دیگری از خطوط ترند یا روند را به ما نشان می دهد( شکل های ۴-۱۱-الف تاج، را ببینید)

گاهی بعد از شکسته شدن خط ترند یا روند صعودی قیمت قبل از شروع موج بازگشتی به سمت خط ترند یا روند که حالا به یک مقاومت تبدیل شده مقداری کاهش می یابد. در شکل ۴-۱۱-الف، میبینید که قیمت نتوانسته در خط یک نفوذ کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

سپس میتوان خط دوم که اکنون شکسته شده است را رسم کرد. بعد از یک موج ناموفق صعودی دیگر خط ترند یا روند سوم رسم می شود. (خط ۳).

شکسته شدن سومین خط ترند یا روند معمولا بیانگر این است که قیمت ها به پایین ترین حد خود رسیده اند. در شکل ۴-۱۱ب، شکسته شدن سومین خط ترند یا روند شروع ترند یا روند صعودی جدید را اعلام میکند. در این مثال ها ملاحظه کردید که چطور خط ترند یا روند های شکسته شده قبلی تبدیل به خط حمایت یا مقاومت شدند. عبارت اصل بادبزن از شکل ظاهری این خطوط که به تدریج با باز شدن خود شکل یک بادبزن را تداعی می کند گرفته شده است.

نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که شکسته شدن سومین خط ترند یا روند اخطار قوی در مورد بازگشت ترند یا روند است.

بازگشت به صفحه اصلی