کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما بر روی نمودارهای میله روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره های زمانی مختلف را با استفاده از نمودارهای میله ای می توان نشان داد. نمودارهای میله ای میان روزه، قیمت های باز شدن ، پایانی، بالایی، پایینی در فاصله های زمانی حتی کوتاه تر از مثلا ۵ دقیقه را می تواند نشان دهند. با استفاده از نمودارهای میله ای روزانه به طور میانگین حرکات قیمت را به مدت ۳ تا ۹ ماه میتوان نشان داد. برای دیدن ترند یا روند بلند مدت بیشتر از ۹ ماه ) می بایست از نمودارهای میله ای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد که نحوه استفاده از آن در فصل ۸ بیان شده است.

اما روش رسم کردن و بروز کردن اطلاعات همانند نمودار میله ای روزانه میباشد ( به شکل ۳-۸ و ۳-۹ نگاه کنید ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

در نمودار هفتگی هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودار ماهانه نیز هر خط عمودی و هرمیله نشان دهنده محدوده نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد.

نمودار هفتگی می تواند به ۵ سال عقب تر باز گردد و نمودار ماهانه تا ۲۰ سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم نمودارها روش ساده ای است که به تحلیلگر کمک می کند تا دورنمای یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

بازگشت به صفحه اصلی