کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم معاملات

بخش مهمی که با نمودار های میله ای همراه می شود حجم معاملات است. حجم معاملات هر چیز بیانگر میزان معاملاتی که در طول یک روز بر روی آن انجام شده می باشد. به بیان ساده تر یعنی اینکه چقدر از آن در طول روز، دست به دست شده است. حجم معاملات در جهت ترند یا روند، افزایش کاهش می یابد. به بیان ساده تر حجم معامله می بایست در ترند یا روند صعودی با افزایش قیمت، افزایش و کاهش قیمت، کاهش یابد.

خطوط بلندتر نشان دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه تر حجم کمتری از معاملات را نشان می دهند.

حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی