کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی


بازار سرمایه به عنوان یک شاخص اقتصادی

آنچه به نظر می رسد این است که داو هرگز قصد استفاده از نظریه اش برای پیش بینی کردن جریان بازار را نداشت. برداشت او این بود که این نظریات برای تعیین وضعیت عمومی سرمایه گذاری در کشور می تواند استفاده شود.

باید از هوش و دیدگاه چارلز داو ابراز شگفتی کرد . زیرا افزون بر اینکه نظریه او تغییرات قیمت را پیش بینی می کند و از جمله نخستین افرادی بود که ارزش استفاده از شاخص ها را به عنوان یک نماد وضعیت اقتصادی کشف کرد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی