کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۹-جمع بندی مباحث : خلاصه مطالب

خلاصه مباحث تکنیکال

چگونه تحلیل های تکنیکی و فاندامنتالی را با هم هماهنگ کنیم؟

تحلیلگر تکنیکی مجاز بازار

نام های مختلف تحلیل تکنیکال

نتیجه گیری

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com