کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نتیجه گیری

اگر تقلید نوع صمیمانه تملق باشد پس تحلیلگران تکنیکال بسیار مورد تملق هستند. تحلیل تکنیکال تحت نام های گوناگون انجام می پذیرد و در بسیاری از موارد افراد نمی دانند کاری که می کنند نوعی تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال رو به گسترش است. به عنوان مثال ، معرفی تحلیل داخل بازار، تمرکز را از روی یک بازار به خصوص به دیدگاه غیر وابسته دیگری از بازارهای مالی تغییر داده است. این عقیده که بازارهای عمومی با هم در ارتباط و دارای برهمکنش هستند دیگر در حد این سوال نیست. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال به عنوان یک زبان جهانی در بازارهای مختلف سراسر دنیا که بسیار پیچیده و وابسته به هم هستند قابل استفاده می باشد. در دنیایی که به سرعت بایستی با تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات هماهنگ شد توانایی درک اخطارهای بازار مهم تر از گذشته است و در این اخطارها هدفی است که تحلیل تکنیکال دنبال می کند. چارلز داو تحلیل تکنیکال را در اوایل قرن بیستم معرفی کرد و حالا که در آغاز قرن بیست و یکم هستیم آقای داو مفتخر به کاری است که آغاز کرده است

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی