کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تحلیلگر تکنیکی مجاز بازار

افراد زیادی وجود دارند که دست به تحلیل تکنیکی می زنند و نظرشان را درباره موقعیت بازارهای مختلف ارائه می کنند. ولی آیا آنها واقعا شایستگی این کار را دارا هستند؟

شما چگونه می توانید این را بفهمید؟ گذشته از همه اینها آیا شما به پزشکی که مدارک تحصیلی اش را به دیوار نیآویخته باشد مراجعه می کنید؟

آیا شما با حقوق دانی که امتحان پایانی وکالت آن گذرانده باشد مشورت می کنید؟ حسابدار شما بدون شک مدرک حسابداری دارد. اگر شما از یک تحلیلگر سرمایه گذاری در باره برآوردی از بازار سهام های عمومی سوال کنید حتما اطمینان دارید که او یک تحلیلگر مجاز و بازارهای مالی است. حال چرا نباید چنین انتظاری را از یک تحلیلگر تکنیکال داشته باشید؟

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی