کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نتیجه گیری

یکی دیگر از مثال های مقایسه شاخص های بازار از نظر همگرایی و واگرایی در برگیرنده نظریه داو است .

در فصل دو به ارتباط بین دو میانگین مهم صنایع دار و صنعت حمل و نقل داو اشاره کردیم. اخطار خرید از نظر داو زمانی اتفاق می افتد که هر دو، میانگین های بالای جدید ایجاد کنند و هنگامی که این دو نسبت به هم واگرایی داشته باشند اخطار مهمی صادر می شود. سپس به بررسی پهنای بازار و ارتباط واگرایی و همگرایی ها پرداختیم. قانون عمومی این است که همسو بودن ترند یا روند قیمت با شاخص های بزرگتر بازار سرمایه شانس بیشتری برای ادامه به آن ترند یا روند می دهد. به علاوه می توانید با امتحان کردن شاخص های خط پیشرفت - پسرفت ، خط بالا های جدید - پایین های جدید و خط حجم معامله پیش ترند یا رونده - پس ترند یا رونده، از همگرایی آنها مطمئن شوید.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com