کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی
h1 >مقایسه شاخص های بازار

مقایسه کارایی شاخص های بازار یکی دیگر از روش های بررسی پهنای بازار است. جدول صفحه بعد عملکرد میانگین های بازار سرمایه در بازار نیویورک است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها و نمودارها نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل روی این لینک کلیک کنید.

اولین چیزی که به وضوح دیده می شود این است که شاخص های صنایع داو تنها شاخصی است که در آن روز رشد داشته است در حالی که دیگر میانگین ها افت داشته اند. مشاهده می کنید شاخص های بزرگتر ( که دارای شرکت های بیشتری هستند) وضعیت بدتری دارند. درصد ها را مقایسه کنید. ۳۰ شرکت داو ۱۶ درصد رشد داشته است. S & P500 حدود 07/0 درصد کاهش داشته است. Rusell2000 که شامل بیش از ۵۰۰۰ شرکت است 89/0 درصد افت داشته است. پیامی که این مقایسه کوتاه به همراه داشت این است که اگر چه میانگین دار رشد داشته است ولی کلیت بازار دچار افت شده زیرا شاخص های بزرگتر با افت همراه بوده اند. ابتدا راه های مختلف تحلیل تکنیکی بازار را برای به دست آوردن پهنای بازار نشان خواهیم داد.

بازگشت به صفحه اصلی