کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شاخص TRIN در مقابلTICK

شاخص آرمز (TRIN) می تواند با ترکیب شاخص (TICK) برای معاملات میان روزه به کار رود. شاخص TICK اختلاف بین تعداد معاملات در زمان صعود و تعداد معاملات در زمان نزول را محاسبه میکند. شاخص TICK تفسير دقیقه به دقیقه خط پیشرفت و پسرفت روزانه است و به منظور یکسان سازی به کار میرود. چنانچه هر دو در طول روز همزمان با یکدیگر استفاده شوند و شاخص TICK صعودی و شاخص آرمز( TRIN ) نزولی باشد اخطار مثبت است ولی اگر شاخص تیک نزولی و شاخص آرمز صعودی باشد اخطار منفی است. شاخص آرمز می تواند برای تحلیل محدوده های زمانی بلند مدت نیز استفاده شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی