کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شاخص های مجموعه مک للان

شاخص مجموع مک للان نوع بلندمدت نوسانگر مک للان است. شاخص مجموع مک للان انباشت جمع های روز های منفی و مثبت در نوسان گرمک کلان است. در حالی که توسان گر مک للان برای دوره های میان مدت و کوتاه مدت استفاده می شود. شاخص مجموع ، پهنای بازار را در محدوده بزرگتری بررسی می کند و برای مشخص کردن نقاط چرخش در ترند یا روند های بزرگ استفاده می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی