کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شاخص های بالا های جدید - پایین های جدید

دستاورد مهم شاخص بالا های جدید پایین های جدید این است که می توان آن را مستقیما با شاخص اصلی بازار مقایسه کرد. در این روش خط بالا - پایین می تواند به مانند خط پیشرفت - پسرفت به کار رود.( شکل 17-5 را ببینید ). می توان ترند یا روند مربوط به خط بالا پایین را رسم کرد و از آن برای یافتن واگرایی های بازار استفاده کرد. برای مثال بالای جدید در سهام دار که با بالای جدید در خط بالا - پایین مطابق نباشد می توان علامتی برای تضعیف در کل بازار باشد. تحلیل خط ترند یا روند و میانگین متحرک نیز می تواند برای خود این خط به کار گرفته شود . اما ارزش آن در پیدا کردن همگرایی یا واگرایی برای ترند یا روند های بزرگ بازار و تحلیل کل بازار و صدور اخطار احتمال تغییر در ترند یا روند کلی بازار است. دکتر الکساندر الدر شاخص های بالا های جدید - پایین های جدید او را بهترین شاخص پیشرو در بازار سرمایه عنوان کرده است. الدر همچنین اشاره کرده است که رسم این شاخص به صورت نمودار ستونی یا هیستوگرام همراه با یک خط صفر، تشخیص واگرایی ها را آسان تر می کند. به گفته او قطع شدن خط صفر از بالا یا پایین نشانگر بازار صعودی یا نزولی می باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی