کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

شاخص آرمز

شاخص آرمز که اختراع ریچارد آرمز و به نام خود او نامگذاری شده است، نسبتی از یک نسبت است. صورت کسر نسبت تعداد پیشرفت ها بر تعداد پسرفت ها است و مخرج کسر نسبت حجم معاملات پیشترند یا رونده به حجم معاملات پس ترند یا رونده است. در شاخص آرمز معیار این است که آیا حجم معاملات در بازار صعودی بیشتر است یا نزولی. اگر این شاخص زیر یک باشد حجم معاملات بیشتر در بازار صعودی رخ می دهد و این اخطار خوبی می باشد. و اگر بالای یک باشد بیانگر حجم معاملات بیشتر در بازار نزولی است و اخطار بدی است. شاخص آرمز یک اندیکاتور معکوس است که با جهت بازار نسبت مخالف دارد. (شکل ۱۷-۷ را ببینید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی