کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

خط AD هفتگی و خط AD روزانه

خط روزانه AD که توضیح دادیم برای مقایسه با میانگین های بزرگ بازار در دوره های کوتاه مدت با میان مدت مناسب است و برای مقایسه دوره زمانی چند ساله کمتر کاربرد دارد. خط AD هفتگی تعداد دفعات پیشرفت یا پسرفت شرکتها را در کل هفته نشان می دهد. خط AD هفتگی برای بررسی مقایسه های ترند یا روند در دوره های چندین ساله مفیدتر است. در حالیکه واگرایی منفی در خط AD روزانه ممکن است باعث هشدار کوتاه مدت یا میان مدت برای بازار باشد همان واگرایی در خط AD هفتگی هشدار در مورد مشکل جدی تری تلقی می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی