کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

خط پیشرفت - پسرفت ( AD)

این یکی از بهترین اندیکاتور های پهنای بازار است. ساختار خط پیشرفت - پسرفت بسیار ساده است. هر روز در بازار سرمایه نیویورک تعداد دفعات افزایش سهم و تعداد دفعات افت قیمت سهم و تعداد دفعاتی که بدون تغییر باقی مانده است را مشخص می کند. این نوع ارقام هر روز توسط مجله وال استریت گزارش می شود و برای ساختن خط پیشرفت - پسرفت کاربرد دارد. معمول ترین راه برای محاسبه خط AD تفریق تعداد دفعات پیشرفت و تعداد دفعات پسرفت از یکدیگر است. و اگر پیشرفت ها بیشتر از پسرفت ها باشد رقم AD برای آن روز یک عدد مثبت و اگر پسرفت ها بیشتر از پیشرفت ها باشند منفی خواهد بود. این اعداد مثبت و منفی یکجا به خط AD اضافه می شوند. خط AD ترند یا روند خود را مشخص میکند. درست این است که ترند یا روند خط AD و ترند یا روند شاخص های بازار در یک جهت باشند ( شكل ۱۷-۱ را ببینید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی