کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حجم معامله صعودی در مقابل حجم معامله نزولی

این سومین و آخرین قسمت از اطلاعات مورد استفاده برای اندازه گیری پهنای بازار است. بازار سرمایه نیویورک همراه با اطلاعات پیشترند یا رونده و کاهنده سطح حجم معاملات را نیز ارائه می کند. این اطلاعات هر روز در مطبوعات مالی موجود است. می توان حجم معاملات پیشترند یا رونده را با حجم معاملات پس ترند یا رونده مقایسه کرد تا دریافت کدام یک در زمان های معین حاکم بوده اند. حجم معاملات پیش ترند یا رونده و پس ترند یا رونده می توانند با دو خط مجزا رسمی شوند یا این که اختلاف آنها با یک خط مشخص شود. در هر دو روش تفسیر شاخص همراه یکسان است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

هنگامی که حجم معاملات رو به بالا حاکم باشد بازار قوی است. هنگامی که حجم معاملات در حالت رو به پایین بیشتر باشد بازار ضعیف است. میتوان تعداد پیشرفت ها و پسرفت ها را با حجم معاملات پیش ترند یا رونده و پس ترند یا رونده ترکیب کرد. کاری که ریچارد آرمز برای ایجاد شاخص آرمز انجام داد.

بازگشت به صفحه اصلی