کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اسیلاتور مک للان

شرمان مک للان نوسان گری بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی در نمودار پیشرفت - پسرفت AD تعریف کرد که به نام خود او یعنی مک للان نامیده می شود. اسیلاتور مک للان از تفاوت بین میانگین متحرک های نمایی ۱۹ روزه ( ۱۰ درصد ترند یا روند) و سی و نه روزه ( ۵ درصد ترند یا روند) مربوط به نمودارهای روزانه پیشرفت - پسرفت به وجود می آید. اسیلاتور در دو طرف خط صفر نوسان می کند که بالاترین و پایین ترین حد آن ۱۰۰- و ۱۰۰+ می باشد. اگر اسیلاتور مک للان به بالای ۱۰۰+ برسد اخطار خرید هیجانی و اگر به زیر ۱۰۰- رسپید اخطار فروش هیجانی را صادر می کند و اگر از بالا خط صفر را به سمت پایین قطع کند نشانگر اخطار فروش و برعکس آن نشانگر اخطار خرید است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی