کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

آرمز باز ( OPEN ARMS)

در محاسبه شاخص ۱۰ روزه آرم قیمت پایانی هر روز از طریق چهار داده محاسبه می شود و این حاصل نهایی با استفاده از میانگین متحرک ۱۰ روزه صاف می شود. در نسخه باز شاخص آرمز، هر چهار مولفه مورد استفاده در فرمول به طور مجزا برای یک دوره ۱۰ روزه معدل گیری و صاف میشود. سپس شاخص آرمز باز از محاسبه این چهار داده مختلف محاسبه می شود. بسیاری از تحلیلگران نسخه آرمز باز را به آرمز اصلی ترجیح می دهند. طول دوره های میانگین متحرک های مختلف مثل ۲۱ و ۵۵ روزه می توانند در نسخه های آرمز باز استفاده شوند. (شكل ۱۷-۸ را ببینید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی