کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

معاملات متوالی : باقی ماندن در ترند یا روند یا تکرار معاملات

باقی ماندن در ترند به همین سادگی که گفته می شود نیست. موقعیتی را تصور کنید که در آن بازار ترند یا روند خاصی را دنبال می کند به این ترتیب می توان سود زیادی را در زمان نسبتا کوتاهی کسب کرد. سپس ناگهان ترند یا روند متوقف می شود و بازار با حجم بزرگی از فروشندگان مواجه می شود. و مقاومت سختی در نمودار ظاهر می شود. چه باید کرد؟ شما عقیده دارید که بازار توانایی افزایش بیشتر قیمت را دارد ولی نگران هستید که در صورت برگشت به بازار سود به دست آمده را از دست بدهید. آیا به سود به دست آمده است اکتفا می کنید و یا در انتظار موقعیت بهتر باقی می ماند؟

یک راه حل برای چنین مشکلی این است که در چندین مرحله دست به معامله بزنید. مراحل را می توان به موقعیت های « ترند یا روند» و «نوسان» تقسیم بندی کرد. بخش «ترند یا روند» یعنی باقی ماندن بلند مدت در بازار . توقف های حفاظتی در برابر ضرر را می توان به کار برد و خود بازار نیز موقعیت های تثبیت و یا تصحیح زیادی را به وجود می آورد فرصت های زیادی برای کسب سود در دراز مدت به وجود می آید.

بخش « نوسان» به ورود و خروج کوتاه مدت در بازار اطلاق می شود. در زمان رسیدن به اولین هدف قیمت در نزدیکی مقاومت یا در زمان فروش های سنگین بازار می توان سود بدست آمده را خارج کرد و یا توقف حمایتی زودهنگام دیگری را در نظر گرفت. هدف ذخیره یا محافظت از سود است. اگر ترند یا روند دوباره از سر گرفته شود میتوان مبلغ نقد شده را دوباره وارد بازار کرد. همیشه بهتر است از معامله یک باره اجتناب کرد.

انعطاف پذیری که از طریق معاملات متوالی به دست می آید تفاوت قابل توجهی را در مجموع معاملات ایجاد می کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی