کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تاکتیک های معامله

به محض اتمام تحلیل بازار معامله گر باید بداند که آیا فروشنده خواهد بود یا خریدار در این زمان مدیریت مالی میزان درگیری در معامله را معلوم کرده. گام نهایی انجام عمل خرید یا فروش است و ممکن است مشکل ترین بخش کار باشد. در بخش تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان ورود به بازار با توجه به عوامل تکنیکی پارامترهای مدیریت مالی و نحوه کلی معامله انجام می شود. حال لازم است این عوامل را بررسی کنیم.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی