کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

استفاده از نقاط محوری نمودارهای میان روز

برای زودتر وارد شدن به بازار همراه با توقف های حمایتی قابل اعتمادتر، برخی از معامله گران سعی دارند تا با استفاده از نقاط محوری نمودار قیمت بسته شدن را پیش بینی کنند. این تکنیک از هدف سطح قیمت کلیدی با چهار دوره زمانی استفاده می کند. این هفته قیمت محوری عبارتند از قیمت بالایی، قیمت پایینی و پایانی روز قبل و قیمت باز شدن، بالایی، پایینی و پایانی روز جاری.

چهار دوره زمانی برای معاملات روز جاری به کار می ترند یا روند و عبارتند از زمان باز شدن ۳۰ دقیقه بعد از باز شدن میان روز ( در حدود 12:30) و ۳۵ دقیقه قبل از بسته شدن ( قیمت پایانی).

این ها میانگین های زمانی هستند و می توانند برای هر بازار به خصوصی تنظیم شوند. بهتر است از نقاط محوری برای زمانبندی موقعی استفاده شود که معامله گر معتقد است که بازار در حالت سقف یا کف قیمتی است.

اخطارهای خرید یا فروش زمانی که در طی روز این نقاط محوری شکسته می شوند صادر می شوند. اگر در ادامه روز باز هم اخطار صادر شود نشان دهنده اهمیت بیشتر آن است. به عنوان مثالی از اخطار خرید اگر قیمت بازشدن بالاتر از قیمت پایانی روز قبل باشد ولی از قیمت بالایی روز قبل کمتر باشد توقف خرید را می توان بالاتر از قیمت بالایی روز قبل لحاظ کرد. دستور توقف خرید می تواند همراه با دستور حمایت کننده توقف فروش در پایین تر از قیمت پایین روز جاری باشد.

در ۳۵ دقیقه پایانی بازار اگر هیچ معامله ای انجام نداده اید می توانید توقف خرید را در بالاتر از قیمت بالایی روز گذشته و توقف حمایت کننده فروش را در زیر قیمت باز شدن روز جاری قرار دهید. در ۳۰ دقیقه اول معمولا فعالیتی انجام نمی شود. در ادامه روز نقاط محوری محدودتر شده و نقش نقاط حمایتی را ایفا می کنند.

به عنوان آخرین شرط برای صدور اخطار خرید، قیمت باید به بالاتر از هردو قیمت پایانی روز قیل و قیمت باز شدن روز جاری برسد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی