کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

استفاده از خطوط مقاومت و حمایت

حمایت ها و مقاومت ها موثرترین ابزارهای نموداری برای تعیین نقاط مختلف خود از بازار هستند.

شکسته شدن مقاومت می تواند اخطار مهمی برای خرید است محسوب شود. سپس می توان توقف های حمایتی را در نزدیک ترین حمایت موجود لحاظ کرد. یک نقطه توقف حمایتی می تواند درست در زیر نقطه شکست واقعی که حال ممکن است تبدیل به حمایت شده باشد در نظر گرفته شود .

حرکت به سمت مقاومت در یک ترند یا روند نزولی یا کاهش به سمت خط حمایت در یک ترند یا روند صعودی می تواند برای انجام معامله با اضافه کردن به معاملات قبلی که به سود رسیده است استفاده شود. به منظور تعیین توقف های حمایتی خطوط حمایت و مقاومت بسیار با ارزش هستند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی