کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

از نمودارهای روزانه تا نمودارهای تغییرات میان روز قیمت

از آنجا که زمان بندی تنها با فعالیت بسیار کوتاه مدت در بازار سازگار است نمودارهای تغییرات میان روز قیمت برای کار بسیار مفید هستند. برای انجام معاملات طی روز ناگزیر از استفاده از نمودارهای میان روز هستیم هرچند که قصد تمرکز بر روی این مورد را نداریم. هدف ما این است که بیان کنیم که چگونه این نمودارهای فعالیت می آن روز می توانند برای هدف زمان بندی خرید و فروش به کار ترند یا روند البته به این شرط که قبلا تصمیم اولیه خرید یا فروش اتخاذ شده باشد. | بارها تکرار کردیم که فرآیند معامله باید از مرور دوره های طولانی تغییرات قیمت آغاز شده و تدریجا به سمت نمودار های فعالیت در کوتاه مدت حرکت کند. برای داشتن چشم انداز بلندمدت بازار، تحلیل را باید از نمودارهای ماهیانه و هفتگی آغاز کرد. سپس نمودارهای روزانه را باید بررسی کرد که البته برای اتخاذ تصمیمات اساسی معامله نیز ضروری هستند. نمودار های تغییرات میان روز قیمت آخرین منظر مورد مطالعه هستند که استفاده از آنها دقت بیشتری را به همراه می آورد. نمودارهای بلندمدت دورنمای بازار را به دست می دهند. نمودارهای میان روز امکان مطالعه جزئیات بازار را به همراه دارد. اصول تکنیکی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند به وضوح بر روی این نمودارها قابل مشاهده هستند. ( شکل ۱۶-۱ تا ۱۶-۳ را ببینید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com