کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

سیستم سهمی وار ( Parabolic SAR)

سیستم سهمی وار ويلدر یک سیستم بازگشتی قیمت / زمان است. اسم SAR از ابتدای حروف انگلیسی ) Stop And Reverse ایست و چرخش ) گرفته شده است. به این معنی که وضعیت معامله در هنگام رسیدن به نقاط حمایتی قیمت باید معکوس شود. همانطور که از اسم آن پیداست این سیستم تعقیب کننده ترند یا روند است. شکل آن مجموعه ای از نقاط دنیال هم است که گرایش به ایجاد شکلی مانند سهمی دارند ( شكل های ۱۵-۱ تا ۱۵-۴ را ببینید). ملاحظه می کنید مادامی که ترند یا روند صعودی است نقطه ها در زیر نمودار قرار می گیرند ( نقاط ایست و چرخش) و ابتدا شتاب کمتری نسبت به ترند یا روند دارند ولی در ادامه با ترند یا روند شتاب می گیرد. در ترند یا روند نزولی همین ماجرا اما به طور معکوس اتفاق می افتد ( نقاط در بالای نمودار قیمت هستند ) اعداد SAR محاسبه می شوند و برای کاربر در روز های بعدی در دسترس هستند.

ويلدر فاکتوری به نام شتاب را در سیستم خود ایجاد کرده است. حرکات روزانه SAR در جهت ترند یا روند جدید است. در ابتدای حرکت SAR نسبتا کند است تا اجازه دهد که ترند یا روند به پایداری برسد. با افزایش فاکتور شتاب نقاط SAR شروع به حرکت سریع تر و پرشتاب تر می کند و سرانجام به قیمت می رسند. اگر ترند یا روند دچار اشکال شود یا از شکل خود خارج شود نتیجه آن SAR می باشد. همانطور که نمودارهای زمینه نشان میدهند، سیستم سهمی وار یا SAR کارکرد بسیار خوبی در بازارهای دارای ترند یا روند دارند. اما در صورتی که بازار بدون ترند یا روند یا ثابت باشد این سیستم کارایی ندارد.

این مطلب هر دو بعد قوت و ضعف اکثر سیستم های تعقیب کننده ترند یا روند را ثابت می کند. این سیستم ها در بازارهای دارای ترند یا روند به خوبی کار می کنند که ویلدر چنین شرایطی را در حدود ۳۰ درصد از زمان كل بازار تخمین زده. اگر این تخمين حتی نزدیک به واقعیت باشد، سیستم های تعقیب کننده ترند یا روند در حدود ۷۰ درصد از زمان، عملکرد درستی ندارند. پس چگونه باید با این مشکل کنار آمد؟

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی