کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چگونه مفاهیم چرخه به درک تکنیک های نموداری کمک می کنند

در فصل ۳ کتاب هارست جزئیات کامل این مطلب توضیح داده شده است که چطور تکنیک های نموداری استاندارد مانند خط ترند یا روند ها، کانال ها، الگوهای نموداری و میانگین متحرک ها زمانی که با اصول چرخ های هماهنگ شوند کاربرد بهتری می یابند و بهتر درک می شوند. شکل 14-11 به تفسیر وجود خط ترند یا روند ها و کانال ها کمک می کند. چرخه افقی که در پایین قرار دارد هنگامی که با خط بالا ترند یا رونده ای که به عنوان خط ترند یا روند طولانی مدت شناخته می شود جمع می شود تشکیل یک کانال صعودی را می دهد. مشاهده می کنید که چطور چرخه افقی که در پایین قرار دارد همانند یک نوسانگر عمل می کند.

در شکل ۱۴-۱۲ مشاهده می کنید که چطور الگوی سر و شانه های سبز از ترکیب طول دو چرخه با خط صعودی به وجود آمده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.
شکل 14-11 تشکیل کانال

هارست از طریق کاربرد چرخ ها تشکیل الگو های سقف دوقلو، مثلث ها، پرچم ها چرا پرچم های سه گوش را توضیح داده است. برای مثال الگوی V شکل سقف یا کف هنگامی رخ می دهد که یک چرخه متوسط همزمان با چرخه های بزرگتر و کوچکتر بعد از خود چرخش کند.

هارست همچنین عنوان می کند که میانگین های متحرک چنانچه طول آن با طول چرخه های مهم آهن باشد مفیدتر واقع می شوند. دانشجویان تکنیک های عمومی نمودار می توانند با مطالعه فصلی از کتاب هارست به نام بازبینی الگوهای نموداری بینش جدیدی را در رابطه با اینکه چطور این نمودارها شکل گرفته اند و حتی چگونگی عملکرد آنها کسب کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی