کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چرخه کندراتیف

در عمل گاها با چرخه هایی با دوره های بلندمدت تر نیز برخورد می کنیم. یکی از معروف ترین آنها چرخه کی حدودا ۵۴ ساله می کند راتیف است. این چرخه بزرگ اقتصادی در سال ۱۹۲۰ روسی بنام نیکلای کندراتیف کشف شد و به نظر می رسد که تاثیر مهمی بر قیمت های انواع کالاها و اوراق بهادار دارد. این چرخه ۵۴ ساله در نرخ های بهره، مس، کتان، گندم بازار سرمایه و بازارهای عمده فروشی کالا مشخص شده است. در انگلستان از سال ۱۷۸۹ از این چرخ به عنوان عاملی در بازار های کالا، شمش، آهن، دستمزد کارگران کشاورزی استفاده می شود.(شکل ۱۴-۱۴) چرخه ی کندراتیف در سالهای اخیر تبدیل به یک مطلب عمومی در مباحث اقتصادی شده است. آخرین نقطه سقف در سال ۱۹۲۰ رخ داده است و نقطه سقف بعدی مدت زیادی است که به تاخیر افتاده. کندراتیف خودش ارزش بسیار زیادی برای نگرش خود به این چرخه اقتصاد سرمایه قائل شده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی