کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چرخه های حاکم

چرخه های مختلفی وجود دارند که بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. تنها گونه هایی که برای پیش بینی بازار ارزشمند هستند، چرخه های حاکم نام دارند که تاثیر قوی بر قیمت دارند و می توان آنها را به راحتی تشخیص داد. بازارهای سلف حداقل ۵چرخه حاکم دارند. در فصل های قبلی در کاربرد نمودار های بلند مدت تاکید شد که تمام تحلیل های تکنیکی بایستی با بررسی نمودار های بلند مدت آغاز شده و رفته رفته به سمت نمودارهای کوتاه مدت پیش ترند یا روند.

این اصل در بررسی چرخه ها نیز درست است.

روش صحیح تحلیل این است که ابتدا به بررسی چرخه های حاکم بلند مدت که حتی ممکن است چندین ساله باشند پرداخته و سپس با بررسی چرخه های متوسط که طول دوره آنها از چند ماه تا چند هفته است به بررسی ادامه می دهیم. در آخر به بررسی چرخه های کوتاه مدت که از چند روز تا چند ساعت طول دوره دارند بپردازیم که با استفاده از آنها می توان زمان ورود و خروج به بازار را تعیین کرده و همچنین برای تایید نقاط چرخش در چرخ های بلندتر مورد استفاده قرار داد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی