کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

چرخه ریاست جمهوری

یکی دیگر از چرخه های معروفی که بر بازار سرمایه تاثیر میگذارد چرخه ۴ ساله می باشد که چرخه ریاست جمهوری نیز خوانده می شود به این دلیل که همزمان با دوره انتخابات ریاست جمهوری رخ می دهد. سال انتخابات معمولا سال پر بازده ای می باشد. سال های پس از انتخابات یعنی سال های دوم و سوم معمولا کم بازده هستند. سال قبل از انتخابات یعنی سال چهارم معمولا پربازده است. بر اساس سالنامه هرلیچ، سال های انتخابات از سال ۱۹۰۴ تاکنون به طور متوسط ۲۲۴ درصد بازده داشته، سال های پس از انتخابات یعنی سال های دوم و سوم معادل ۶۳ درصد و سال قبل از انتخابات ۲۱۷ درصد بازده داشته است. ( شکل ۱۴-۱۶ را ببینید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی