کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مفاهیم مقدماتی چرخه

در سال ۱۹۷۰ جی. ام. هارست «سود سحرآمیز معاملات زمانبندی شده» را به چاپ رساند. این کتاب اساسا چرخه های بازار سرمایه را بررسی می کند یکی از بهترین کتابهای منتشره در مبحث نظریه چرخه می باشد و قویا برای مطالعه پیشنهاد می شود نمودار های بعدی از کتاب و برگرفته شده است.

ابتدا به بررسی شکل ظاهری چرخه می پردازیم و سپس سه مشخصه اصلی آن را معرفی می کنیم. شکل ۴ ۱۴ نشانگر دوچرخه متوالی قیمت است. چرخه ای که در زیر خط افقی قرار دارد را حفره و چرخه ای که در بالای خط قرار دارد را قله می نامند. ملاحظه می کنید که اندازه گیری طول این دو متر فاصله بین دو حفره است. تحلیل گران چرخه ترجیح می دهند که طول چرخه را از اندازه گیری فاصله بین دو قعر به دست آورند هرچند اندازه گیری چرخ می تواند از نقاط قله نیز صورت پذیرد ولی به نظر می رسد که به اندازه فاصله بین دو قعر معتبر و قابل اعتماد نباشد. بنابراین روش رایج اندازه گیری بین ابتدا و انتهای موج های چرخهای در نقاط پایینی می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

سه خصوصیت یک چرخه، دامنه، دوره( طول یا درازا) می باشد. همانطور که در شکل ۵-۱۴ مشاهده می کنید. دامنه، همان ارتفاع موج است. دوره یک ماهه چنانکه در شکل ۶-۱۴ مشخص است، فاصله زمانی بین حفره است و در این مثال دور شامل ۲۰ روز می باشد. از اندازه گیری به دست می آید. در شكل ۷-۱۴ فاز از تفاوت بین دو موج نشان داده شده است.

از آنجا که چرخه های مختلف به صورت همزمان رخ می دهد تحلیل گر چرخه با استفاده از فاز می تواند رابطه بین طول چرخه های مختلف را بررسی کند. همچنین با استفاده از فاز میتوان چرخه آخر را شناسایی کرد. برای مثال وقتی کف چرخه ۲۰ روزه ۱۰ روز قبل ایجاد شده باشد زمان وقوع کشف چرخه بعدی را می توان مشخص کرد. با دانستن دامنه دوره و فاز از نظر تئوری آینده را پیش بینی کرد. با فرض ثابت باقی ماندن روابط چرخه می توان زمان قله و حفره های آینده را تخمین زد. این مطلب اساس روش چرخهای را به ساده ترین شکل آن بیان می کند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی