کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

حرکت انتقالی به چپ و راست

حرکت انتقالی یکی از مفاهیم و جنبه های بسیار مفید تحلیل چرخه می باشد. حرکت انتقالی به چپ یا راست در تحقیق همان تغيير مكان قله های چرخه به سمت چپ یا راست نسبت به نقطه میانی چرخه است. مثال چرخه ۲۰ روزه از نقاط پایینی یا حفره ها اندازه گیری می شود و در نتیجه قله ایده آل باید ۱۰ روز بعد از شروع طرح رخ داد که این ۱۰ روز صعودی با ۱۰ روز نزولی بعد از آن همراه خواهد بود. قله های ایده آل به ندرت رخ می دهند. اکثر جابجایی ها و تغییرات در چرخه ها در قله ها دیده می شود نه حفره ها، به همین دلیل است که حفره ها قابل اطمینان تر هستند و برای محاسبه طول چرخه به کار می ترند یا روند .

قله های چرخه به نحو دیگری عمل می کنند و وابسته به ترند یا روند بزرگتر بعدی می باشند. اگر ترند یا روند صعودی باشد قله چرخه به سمت راست نقطه میانی تغییر مکان می دهد و اگر ترند یا روند بزرگتر نزولی باشد قله چرخه به سمت چپ نقطه میانی تغییر مکان میدهد. میتوان این طور نتیجه گرفت که حرکت انتقالی به سمت راست نشانگر افزایشی بودن بازار و حرکت انتقالی به سمت چپ نشانگر کاهشی بودن بازار است. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که در ترند یا روند صعودی، زمان بیشتری را برای صعود نسبت به نزول مصرف می کند و در ترند یا روند نزولی قیمت زمان بیشتری را برای نزول نسبت به صعود مصرف میکند. آیا این تعریف مقدماتی یک ترند یا روند نیست؟ تنها تفاوت این است که به جای قیمت، درباره زمان صحبت می کنیم ( شکل ۱۴-۱۵ را مشاهده کنید).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی