کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ترکیب چرخه ها با دیگر ابزارهای تکنیکی

دو مورد از موضوعاتی که بین چرخه و شاخص های تکنیکی سنتی مشترک هستند استفاده از میانگین های متحرک و اسیلاتورها است. اگر دوره های زمانی در شاخص ها با چرخه حاکم بر بازار رابطه داشته باشد، استفاده از هر دو شاخص می تواند باعث افزایش کارایی شود. فرض کنید که در بازاری چرخه ۲۰ روزه حاکم است. معمولا هنگامی که یک اسیلاتور ساخته می شود بهتر است که دوره آن نصف دوره چرخه باشد. در این مثال دوره اسیلاتور می بایست ده روزه باشد و اگر چرخه چهل روزه بود از نوسانگر ۲۰ روزه استفاده کنید. والت بر سرت در کتاب خود چگونگی استفاده از چرخه ها برای تنظیم دوره های زمانی ,MACD STOCHASTIC , RSI , CCI را توضیح داده است.

میانگین متحرک ها نیز می توانند با چرخه ها رابطه داشته باشند. شما می توانید از میانگین متحرک های مختلف برای ردیابی چرخه های متفاوت استفاده کنید. برای ساخت سیستم میانگین متقاطع برای چرخه ۴۰ روزه می توان از میانگین متحرک چهل روزه با میانگین متحرک ۲۰ روزه یا ۱۰ روزه یعنی نصف یا یک چهارم طول چرخه استفاده کرد. مشکل اصلی با این روش مشخص کردن موقعیت چرخه حاکم در زمان است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی