کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

ترکیب طول دوره چرخه ها

طبق قانون کلی چرخه بلند مدت و فصلی، ترند یا روند بزرگ بازار را مشخص می کنند. روشن است که اگر چرخه دو ساله ای در کف باشد انتظار می رود که حداقل پس از یک سال به اندازه فاصله سقف تا کف آن ادامه پیدا کند. بنابراین چرخه ی بلند مدت تاثیر بزرگی در جهت بازار دارد. بازارها همچنین الگوهای فصلی یک ساله دارند به این معنی که تمایل به صعود یا نزول در زمان های خاصی از سال دارند. برای مثال بازار های حبوبات در زمان درو کردن محصولات به نقطه کف رسیده و از آن پس شروع به صعودی می کنند. حرکات فصلی یا موسمی اغلب تا ماه ها به طول می انجامد.

چرخه های ابتدایی هفتگی برای انجام معامله مفیدتر می باشند. چرخه های ۳ تا ۶ ماهه معادل ترند یا روندهای متوسط هستند عموما مشخص می کنند که کدام سمت از بازار برای معامله مناسب است.

چرخه کوچکتر بعدی یعنی چرخه چهار هفته ای برای بدست آوردن نقاط یا خروج در جهت ترند یا روند کوتاه مدت به کار می رود. اگر ترند یا روند کوتاه مدت، صعودی باشد نقاط کف یا حفره چرخه برای خرید مورد استفاده قرار می گیرند. اگر ترند یا روند کوتاه مدت نزولی باشد نقاط قله یا سقف در چرخه برای فروش به کار میترند یا روند. چرخه های ۱۰ روزه آلفا و بتا برای تنظیمات بهتر به کار می ترند یا روند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی