کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اهمیت ترند یا روند

این نکته که می بایست در جهت ترند یا روند معامله کرد در تمام بخش های تحلیل تکنیکی مورد تاکید است. در فصل های اخیر اشاره شد که اگر ترند یا روند میان مدت، صعودی باشد و ترند یا روند کوتاه مدت نزولی آنگاه در زمان وقوع حفره های کوتاه مدت می توان اقدام به خرید نمود و بالعکس عکس در نقاط سقف می توان فروش انجام داد. در فصل نظریه موج الیوت به این نکته اشاره شد که حرکت ۵ موج تنها در جهت روان بزرگتر بدی رخ میدهد. هنگامی که از ترند یا روند کوتاه مدت برای تنظیم هدف ها استفاده می شود لازم است که ابتدا جهت ترند یا روند بزرگتر و مشخص شود و در جهت آن معامله انجام شود. این مفاهیم در چرخ ها نیز کاملا درست هستند. ترند یا روند هر چرخه در جهت ترند یا روند بزرگتر همان چرخه تعیین می شود به بیان دیگر هنگامی که ترند یا روند بزرگتر برقرار شد ترند یا روند کوچکتر بعد از آن شناسایی شده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی