کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اصول تغییر پذیری و صوری بودن( اسمی بودن)

دو اصل دیگر مربوط به چرخه وجود دارد که رفتار آن را به صورت عمومی تری توضیح می دهد: اصول تغییر پذیری و صوری بودن ( اسمی بودن) نام دارند.

بر طبق مدل اسمی طول یا در ازای چرخه ها می تواند نقطه آغازین در تحلیل هر بازاری باشد. شکل ۱۴-۱۰ تفسير ساده مدل صوری را نشان می دهد. این مدل از چرخه ۱۸ ساله شروع شده و پی در پی در طول چرخه نصف می شود تنها استثنا در اینجا رابطه بین ۵۴ ماه و ۱۸ ماه است که به جای نصف شدن به یک سوم تقسیم شده است.

هنگامی که درباره چرخه با طول متفاوت بحث می کنیم می بینیم که مدل صوری یا اسمی اکثر حرکات چرخه ای را محاسبه میکند. حالا به ستون« روزها» (dsays) نگاه کنید. ۵، ۱۰ و ۲۰ و ۴۰ را مشاهده می کنید.

به سرعت تشخیص خواهید داد که این اعداد برای طول میانگین متحرک های رایج به کار می ترند یا روند. تکنیک معروف میانگین متحرک های ۴، ۹ و ۱۸ نمونه ای از اعداد ۱۰ ، ۵ و ۲۰ هستند. بسیاری از نوسانگر ها نیز از ۵، ۱۰ و ۲۰ استفاده می کنند. قانون هفتگی این اعداد را به ۲، ۴ و ۸ می شکند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی