کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

فصل ۱۳-نظریه موج های الیوت

تاریخچه

اصول اولیه امواج الیوت

ارتباط بین موج های الیوت و نظریه داو

موج های تصحیح گر

زیگزاگ ها

پینه ها

مثلث ها

قانون تناوبی

کانالیزه شدن ( کانال بندی )

موج چهارم مانند یک سطح حمایت

اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج

نسبت های فیبوناچی بازگشتها

درصد های بازگشتی فیبوناچی

هدف های زمانی فیبوناچی

ترکیب سه جنبه نظریه موج

جمع بندی و نتیجه گیری

ترکیب نظریه موج با دیگر ابزارهای تکنیکی

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com