کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

کانالیزه شدن ( کانال بندی )

یک جنبه مهم دیگر از نظریه موج استفاده از کانال قیمت است. به خاطر دارید که این مبحث را در فصل ۴ توضیح دادیم. الیوت از کانال قیمت به عنوان روشی برای تعیین قیمت های هدف و نیز برای کمک به تایید اتمام موجها استفاده کرد. هنگامی که ترند یا روند صعودی برقرار قرار است کانال ترند یا روند ابتدایی توسط رسم خط ترند یا روند به وسیله وصل کردن نقاط ابتدایی موج های اول و دوم به دست می آید. سپس خط کانال از رسم یک خط موازی با خط ترند یا روند از نقطه بالایی موج ۲ به دست می آید. همانطور که در شکل ۱۳-۲۳ می بینید كل حرکت ترند یا روند اغلب بین این دو مرز خواهد بود.

اگر موج سوم شتاب بگیرد و از خط کانال فراتر رود خطوط می بایست دوباره از بالای موج ۱ و پایین موج ۲ همانطور که در شکل ملاحظه می کنید رسم شود. کانال نهایی در زیر دو موج تصحیحی ۲ و ۴ و بالای موج ۳ رسم شده است.

اگر موج ۳ به طور غیر معمول قوی باشد و یا بسیار گسترده شود خط بالایی کانال می بایست از بالای موج یک رسم شود. موج پنجم باید قبل از اتمام، به نزدیکی های خط بالایی کانال برسد. برای رسم کانال مربوط به ترند یا روند های بلند مدت بهتر است که از نمودارهای لگاریتمی استفاده شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی