کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

پینه ها

تمایز بین پهنه ها و زیگزاگ ها این است که پهنه ها از الگوی ۳-۳-۵ پیروی می کنند. در شکلهای ۱۳-۱۰ و ۱۳-۱۲ مشاهده میکنید که موج A به جای پنج موج به سه موج کوچکتر تقسیم شده است.

پهنه ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگویی تحکیمی به شمار می آیند تا الگوی تصحیحی. شکلهای ۱۳-۹ تا ۱۳-۱۲ پهنه های عادی را نشان می دهد. برای مثال در یک بازار افزایشی موج B تا نقطه اولیه موج A صعود می کند که این نشان از قدرت مضاعف ترند یا روند بزرگ حاکم دارد. موج انتهایی C نیز به حوالی نقطه انتهایی موج A باز می گردد بر خلاف زیگزاگ ها که موج C کاملا در پایین انتهای موج A قرار می گرفت.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

دو نوع غیر عادی پهنه تصحیحی نیز وجود دارد. شکل های ۱۳-۱۳ تا ۱۳-۱۶ اولین نوع آن ها را نمایش می دهند. مشاهده می کنید که در مثال های بازار افزایشی ( شکل های ۱۳-۱۳ و ۱۳-۱۴) قیمت بالایی موج B از بالای موج A فراتر رفته و انتهای موج C به پایین تر از انتهای موج A می رسد.

نوع دیگری از این دو مورد زمانی اتفاق می افتد که موج B به بالای موج A می رسد ولی موج C نمی تواند به انتهای موج A برسد که این حالت در بازار افزایشی، نشانگر قوی بودن بازار است. این نوع از تصحیح ها در شکلهای ۱۳-۱۷ تا ۱۳-۲۰ در بازار های کاهشی و افزایشی به نمایش در آمده است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com