کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

نسبت های فیبوناچی بازگشتها

همانطور که قبلا گفته شد نظریه موج شامل سه جنبه است: شکل، نسبت و زمان، تا اینجا شکل موج ها را که مهمترین جنبه از نظریه موجود میباشد بررسی کردیم. حال می خواهیم بحث نسبت های فیبوناچی و درصد های تصحیح را بیان کنیم. هرچند این نسبت ها را می توان هم برای قیمت و هم برای زمان به کار برد. ولی کاربرد زمانی آن را متعاقبا بررسی خواهیم کرد.

ابتدا شکل های ۱۳-۱ و ۱۳-۳ را نگاه کنید که نشان می دهد موج های مقدماتی به اعداد فیبوناچی شکسته می شود. یک دوره کامل شامل ۸ موج یعنی ۵ موج پیشترند یا رونده و سه موج کاهشی است که همه این اعداد مربوط به فیبوناچی هستند. پس از اینکه دوباره این موجها را به موج های با درجه کوچکتر تقسیم کردیم به ترتیب اعداد ۳۴ و ۱۴۴ موج می رسیم که این اعداد نیز مربوط به فیبوناچی هستند. بر اساس ریاضیات نظریه موج بر اعداد فیبوناچی پایه ریزی شده است. هر چند که دخالت فیبوناچی فقط مربوط به شمارش موجها نمی شود و فراتر از آن است.

در اینجا این سوال به ذهن می رسد که ارتباط بین موجهای مختلف چیست؟

مطلب زیر به رایج ترین کاربردهای نسبت های فیبوناچی اشاره دارد:

1- یکی از سه موج جهشی( سه موج جهش از ۵ موج پیشترند یا رونده یعنی ۳ جهشی و ۲ تصحیحی) گاهی طولانی تر می شود. در موج دیگر از نظر زمانی و بزرگی یکسان هستند اگر موج شماره ۵ بلند باشد آن وقت موج ۱ و ۳ مساوی هستند و اگر موج 3 بلند باشد موج های ۱و۵ مساوی خواهند بود.

۲- کوچکترین قیمت هدف برای نقطه بالایی موج 3 به این ترتیب محاسبه می شود که طول موج اول در عدد 618/1 ضرب کرده و آن را به نقطه شروع موج ۲ اضافه می کنیم.

۳- نقطه بالایی موج ۵ از حاصل ضرب طول موج ۱ در عدد 236/3( 618/1*2) و اضافه کردن آن به نقطه بالایی موج یک به دست می آید که برای تعیین اهداف حداکثر و حداقل کاربرد دارد. ۴- زمانی که موج اول و سوم با یکدیگر برابر باشند و انتظار داشته باشیم که موج پنجم بلندتر باشد قیمت هدف برای این موج چنین به دست می آید. فاصله بین کف موج اول تا سقف موج سوم را در عدد 618/1 ضرب کرده و حاصل را به کف موج چهارم اضافه می کنیم.

۵- برای موهای تصحیح گری یعنی ۲ و ۴ در حالت زیگزاگ ۵-۳-۵ معمولی ارتفاع موج c تقریبا برابر موج a خواهد بود.

۶- راه دیگر برای اندازه گیری طول موج احتمالی C چنین است: ضرب عدد ۶۱۸. در طول موج a و کسر آن از نقطه كف .a

۷- در الگوی تصحیحی پهنه 3-3-5 هنگامی که موج b به بالای موج a برسد یا از آن فراتر بترند یا روند طول موج c از حاصل ضرب طول موج a در 618/1 به دست می آید.

۸- در مثلث متقارن نسبت هر موج متوالی نسبت به موج قبلی خود 618/0 می باشد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی