کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

موج چهارم مانند یک سطح حمایت

در تکمیل مباحث مربوط به تشکیل موج ها و خطوط راهنما یک نکته مهم باقیمانده و آن نکته اهمیت عملکرد موج چهارم به عنوان یک سطح حمایت در دوره نزولی می باشد. هنگامی که ۵ موج صعودی کامل شدند و ترند یا روند نزولی شروع به حرکت کرد به طور معمول این ترند یا روند به پایین تر از موج چهارم که در دوره صعود قبل شکل گرفته بود نخواهد رسید. در اینجا استثنا هم وجود دارد ولی عموما کف موج چهارم کاهشی ترین نقطه ترند یا روند نزولی است. این اطلاعات می تواند برای تعیین قیمت هدف در دوره نزولی مورد استفاده قرار گیرد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی