کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

مثلث ها

مثلث ها معمولا در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکت که در سمت ترند یا روند بزرگ انجام می شود رخ می دهند ( همچنین می توانند در موج b وسط از الگوی تصحیح c - b - a اتفاق بیفتند). می توان گفت در ترند یا روند صعودی این مثلث ها هم صعودی و هم نزولی هستند. عودی آنها زمانی رخ می دهد که ادامه ترند یا روند صعودی را مشخص می کنند و نوع کاهشی آن ها بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت ها کمی افت می کنند ( شكل ۱۳-۲۱ را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

تفسير اليوت از مثلث ها همان چیزی است که از الگوهای مثلثی کلاسیک تفسیر می شود اما با دقت بیشتری که از او انتظار می رود. از فصل ۶ به خاطر دارید که مثلث ها جزو الگوهای ادامه دهنده هستند و این همان چیزی است که الیوت نیز به آن معتقد است. مثلث های الیوت الگوهای تحکیمی ثابتی هستند که به ۵ مجتمع تقسیم می شوند و هر موجود در هنگام بازگشت سه موج مربوط به خود را به همراه دارد. الیوت مثلث ها را به چهار دسته طبقه بندی کرد. افزایشی، کاهشی، متقارن و منبسط که همه آنها را در فصل ۶ بررسی کردیم. شكل ۱۳-۲۱ این چهار نوع مختلف را در ترند یا روند های صعودی و نزولی نشان داده است.

اندازه گیری موج پنجم یا موج آخر بعد از کامل شدن الگوی مثلث دقیقا مانند آنچه که در نمودارهای کلاسیک اولیه توضیح داده شد انجام می شود به این ترتیب که انتظار ما را از حرکت قیمت به اندازه ارتفاع مثلث است.

نکته مهم دیگری که البته مورد توجه قرار نگرفته، زمانبندی قله یا کف الگو است. بر طبق قانون پر چتر، راس مثلث ( نقطه ای که دو خط ترند یا روند پوششی در آنجا به هم می رسند) اغلبشان تکمیل پنجمین موج نهایی را مشخص می کنند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی