کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

قانون تناوبی

این اصل یا قانون بیشتر جنبه عمومی دارد و می گوید که بازار اصولا یک مسیر را دوباره پشت سر هم طی نمی کند. اگر نوعی سقف یا کف در جایی پدید آید و بعید است که دوباره همان سقف یا کف در ادامه به وجود بیاید. این قانون نمی گوید که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد اما می تواند بگوید که چه چیزی به احتمال زیاد انجام نخواهد شد. در موارد خاص این قانون بیانگر این است که انتظار وقوع کدام نوع از الگوهای تصحیحی را باید داشت. الگوهای تصحیحی تمایل به جایگزینی دارند. به بیان دیگر اگر موج شماره ۲ یک الگو ساده a-b-c، باشد. موج چهارم احتمالا یک الگوی پیچیده خواهد بود مانند مثلث ها و .... برعکس هنگامی که موج شماره ۲ یک الگوی پیچیده باشد موج شماره ۴ یک الگوی ساده خواهد داشت ( شكل ۱۳-۲۲ را ببینید ).

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی