کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

زیگزاگ ها

زیگزاگ ها الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف ترند یا روند بزرگتر حرکت می کنند و هر کدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می شوند. شکل ۱۳-۴ و ۱۳-۵ تصحیح زیگزاگی در بازار افزایشی را نشان می دهد. همینطور در شکلهای ۱۳-۶ و ۱۳-۷ تصحيح های زیگزاگی در بازار کاهشی را مشاهده می کنید. می بینید که موج وسط یعنی موج B مقدار کمی به سمت موج A باز می گردد ولی موج C کاملا از انتهای موج A فراتر رفته است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

یکی از انواع زیگزاگ ها که کمتر مشاهده می شود زیگزاگ دوبل نام دارد. این زیگزاگ اغلب در الگوهای بزرگ تصحیحی اتفاق می افتد. این نوع متفاوتی از الگوی زیگزاگ ۵-۳-۵ مرتبط با الگوی a،b و cمیانی است.

بازگشت به صفحه اصلی