کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

تاریخچه

در سال ۱۹۳۸ کتاب اصول موج به عنوان اولین مرجع برای مبحثی که امروزه به نام نظریه موج اليوت شناخته می شود منتشر شد. این کتاب به وسیله چارلز كولينز و بر اساس فعالیت هایی که موسس اصول موج یعنی رالف نلسون اليوت انجام داده بود نوشته شده

نظرية اليوت بسیار متاثر از نظریه داو است که با نظریه اصول موج اشتراكات بسیاری دارد. در سال ۱۹۳۴ الیوت در نامه ای به کولینز نوشت که مشترک سرویس تحلیلی بازار سرمایه رابرت ریا شده است و کتاب او درباره نظریه داو را دریافت کرده است. الیوت در ادامه تلاش هایش سعی در اثبات این عقیده داشت که " اصول موج برای کامل کردن نظریه داو بسیار ضروری است.

" الیوت در سال ۱۹۶۴ دو سال پیش از مرگش تلاش ها و کارهای خود را درباره اصول موج در کتاب به نام " راز هستی" نوشت.

شاید اگر همیلتون بولتون در سال ۱۹۵۳ تصمیم به چاپ " نظریه تکمیلی موج اليوت" که به مدت ۱۴ سال بر روی آن فعالیت کرده بود برای تحلیلگران بانک نمی گرفت نظريات اليوت از بین می رفت. فروست و رابرت پریچر با همکاری هم کتابی به نام " نظریه موج اليوت" را منتشر کردند. اکثر نمودار های این فصل از کتاب فرورست و پریچتر گرفته شده است. پریچتر در سال ۱۹۸۰ با چاپ " تلاش های بزرگ اليوت" یک گام فراتر نهاده و از نوشته های اصلی اليوت اثری ماندگار باقی گذاشت.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی