کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

اعداد فیبوناچی پایه و اساس اصل موج

اليوت از یک قانون طبیعی به عنوان پایه و اساس ریاضیات نظریه موج خود استفاده کرده و این قانون همان سری اعداد متوالی است که در قرن ۱۳ توسط لئوناردو فیبوناچی کشف شد. این اعداد به اسم خود او نامگذاری شده. سری اعداد فیبوناچی چنین هستند: ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹ و ۱۴۴ تا بی نهایت.

اعداد فیبوناچی ویژگی های خاصی دارند که مربوط به روابط ثابت بین آنهاست:

1- جمع دو عدد متوالی برابر عدد بعدی است برای مثال جمع سه و پنج مساوی است با هشت.

۲- نسبت هر عدد به عدد بعدی خود بعد از چهار شماره اول حدودا 615/0 می باشد.

٣- نسبت هر عدد به عدد کوچکتر قبلی خود تقریبا 618/1 می باشد.

۴- نسبت اعداد یک در میان نزدیک 618/2 یا معکوس آن 382/0 است.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

بازگشت به صفحه اصلی

724bazar.com